Grants

Přidělení sociálních stipendiích nadačního fondu Luc Art Fund

V pátek 26. března bylo rozhodnuto o přidělení sociálních stipendiích nadačního fondu Luc Art Fund. Výtěžek z prosincové dobročinné aukce Umělci umělcům, který přesáhl částku 400 tisíc korun, byl rozdělen do šesti stipendií o výši 65 tisíc korun.Odborná komise zastoupená Janou Bukvovou (zakladatelkou nadačního fondu), Gabrielou Böhmovou (osobní koučkou a lektorkou) a Jiřím Ptáčkem (teoretikem umění a kurátorem) kladně schválila všech 21 obdržených žádostí a postoupila je k losování. Kritérii žádosti o stipendium bylo doložení aktivní umělecké činnosti a stručný popis životní situace, který negativně ovlivnila pandemická krize. Losování proběhlo v zastoupení členů komise a za právního dohledu. Jména příjemců a příjemkyň zůstanou nezveřejněna z důvodu zachování důvěry mezi nadačním fondem a žadateli, kteří se kvůli událostem posledního roku ocitli v tíživých situacích. Využití finančních prostředků ze stipendií zůstává na uvážení umělců a umělkyň.Zakladatelky Luc Art Fund Jana Bukvová a Lucie Drdová děkují všem zúčastněným, především umělcům a umělkyním, kteří poskytli díla do dobročinné aukce, přihlášeným žadatelům i žadatelkám a hlavnímu partnerovi J&T Bance za projevenou důvěru a podporu.

 

Jaké jsou základní podmínky výběrového řízení na sociální stipendia Luc Art Fund v bodech?

 • Žadatel/ka musí být aktivní umělec/umělkyně, který získal/la vzdělání na vysoké výtvarné škole – svoji aktivitu fondu doloží svým profesním portfoliem (umělecká činnost při výběrovém řízení nebude sama o sobě posuzována, jde o doložení, že je žadatel/žadatelka aktivní ve výtvarném umění).
 • Do žádosti se uvádí pouze základní fakta o tom, jak se důsledky pandemické krize promítly do osobního a profesního života, není nutné vypisovat přesné finanční cash flow domácnosti.
 • Podporu v letošním roce získá 6 umělkyň/umělců. Komise (ve složení jedné zástupkyně nadačního fondu, jednoho odborníka z oboru výtvarného umění a odbornice z oblasti sociální politiky a sociální práce) vyhodnotí splnění podmínek výběrového řízení a následně se o šesti úspěšných žadatelích a žadatelkách rozhodne losováním.
 • Žadatelé/žadatelky a úspěšní příjemci/příjemkyně zůstanou pro veřejnost anonymní. Zpracováním osobních údajů žadatelů využije nadační fond čistě k posouzení nároků výběrového řízení.
 • Výše sociálního stipendia je 65 000 Kč. Je především na vlastním uvážení žadatele/ky, jak finanční pomoc využije (nevyžadujeme účtenky a faktury).
 • Bezprostředně po 3 měsících od obdržení stipendia žadatel/žadatelka zašle nadačnímu fondu zprávu o využití prostředků a jak mu/jí finanční obnos v jeho/jejím životě pomohl.

Celé znění podmínek žádosti o sociální stipendia

Kdo může žádat?

Žadatelem o sociální stipendium mohou být osoby, které získaly (úspěšně ukončily) vzdělání na vysokých výtvarných školách a akademiích akreditovaných Ministerstvem školství ČR; jsou aktivními a praktikujícími umělci a umělkyněmi v oblasti současného výtvarného umění. Zároveň byla během minulého roku 2020 jejich ekonomická a sociální situace výrazně ohrožena v důsledku restrikcí a opatření v rámci pandemické situace Covid-19.

Výše sociálního stipendia

Výše sociálního stipendia odpovídá stabilní částce 65 000 Kč.

V letošním roce bude moci tuto podporu získat 6 vybraných umělkyň/umělců.

Na co můžete sociální stipendium využít?

Sociální stipendium může žadatel/ka použít na pokrytí základních životních potřeb včetně platby nájmu či splátky hypotéky, dále na vlastní tvůrčí činnost a s ní spojené náklady.

Je především na vlastním uvážení žadatele/ky, jak finanční pomoc využije.

Věříme, že ji využije nejlépe v souladu s výše zmíněným popisem a vlastními potřebami v současné situaci.

Jak o stipendium zažádat?

Níže uvedené dokumenty zašlete Janě Bukvové na email jana.bukvova@lucartfund.cz, a to do 28. února 2021.

 • Profesní CV včetně výstavní činnosti
 • profesní životopis včetně výstavní historie
 • Profesní portfolio umělecké tvorby
 • Portfolio tvůrčí činnosti min. za poslední 3 roky jako doklad o skutečnosti, že je žadatel/ka aktivním umělcem/umělkyní.
 • Popis aktuální životní situace
 • Dopis, ve kterém žadatel/ka popíše obecnou životní situaci zahrnující rodinný/partnerský stav, způsob obživy a odbornou činnost, finanční náklady včetně nákladů spojených s uměleckou činností. Tento dopis dále obsahuje popis životní reality v minulém roce, ve kterém žadatel uvede, jak se důsledky pandemické krize promítly do osobního a profesního života. Uvede také, zda v minulém roce obdržel tvůrčí granty či byl úspěšným žadatelem v programech veřejných institucí (např. COVID – Kultura MK ČR).
 • Svou aktuální životní situaci prosím vyplňujte do předpřipraveného dokumentu a uveďte i své iniciály a kontakt na Vás – dokument ke stažení na lucartfund.cz, „Žádost – aktuální životní situace“.
 • Čestné prohlášení (potvrzení, že všechny zmíněné finanční a osobní údaje jsou pravdivé).
 • Čestné prohlášení najdete jako přílohu ZDE, stačí do něj doplnit údaje, vytisknout a podepsat.

O podpoře bude rozhodovat tříčlenná komise složená z jednoho člena nadačního fondu Luc Art Fund a dvou odborníků.

Termín vyhlášení sociálních stipendií

Úspěšní žadatelé/žadatelky budou o výsledcích informování na jimi zvoleném emailu na konci března 2021.

Vyplacení stipendia

Stipendium bude vyplaceno na základě darovací smlouvy a zasláno na žadatelem/žadatelkou zvolený bankovní účet, a to nejpozději do 14 dnů od vyhlášení.

Doložení využití stipendia

Bezprostředně po 3 měsících od obdržení stipendia žadatel zašle zprávu o využití prostředků a jak mu/jí finanční obnos v jeho/jejím životě pomohl.

Nevyžadujeme účtenky a faktury.

Můžete nám poslat popis ve formátu Word, fotokoláže nebo lze poslat cokoliv, co vypoví o využití prostředků. A to opět na email jana.bukvova@lucartfund.cz.

S doložením se Vám ještě připomeneme a včas Vás upozorníme.

Kontakt a termín

Své žádosti zašlete Janě Bukvové na jana.bukvova@lucartfund.cz do 28. února 2021.

V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů se na nás prosím neváhejte obrátit na jana.bukvova@lucartfund.cz.

Budeme rádi za sdílení události na Facebooku https://fb.me/e/3z25Mwy8X

Více informací najdete na https://lucartfund.cz/

Dokumenty ke stažení