O fondu

Naše nezisková organizace se zaměřuje na posílení mezinárodní prezence výtvarných umělců a umělkyň z České republiky a na rozvoj scény současného umění. Její primární ambicí je vytvoření prvního mezinárodního a nezávislého nadačního fondu, který podporuje nejaktuálnější trendy v oblasti současného umění a představitele kreativní infrastruktury. Jeho aktivity se rozprostírají od výběrových řízení na podporu významných výstavních projektů přes profesní rozvoj umělců a teoretiků a produkci nových uměleckých děl až po institucionální sběratelství a edukaci. Nadační fond také vytváří strategická mezinárodní partnerství a podporuje vznik a realizaci uměleckých projektů v předních světových muzejních institucích a v rámci globálně významných výstavních platforem.

Vizí nadačního fondu je stát se mecenášem žijících výtvarných umělců a umělkyň, pečovat o jejich tvorbu, podporovat a iniciovat výstavní aktivity. Naše kulturní společnost měla historicky skvělou tradici, kdy se umělci a teoretici organizovali a vytvořili živé a plodné prostředí evropského významu. Nadační činností navazujeme na hodnoty, které sahají k přelomu minulého století a aktivitám SVU Mánes, a tento odkaz chceme zprostředkovávat české veřejnosti a intenzivně jej po mnoha desetiletích útlumu opět rozvíjet.

Primárním důvodem založení nadačního fondu je skutečnost, že v českém prostředí stále nedošlo k definici statusu umělce a jeho životní reality. Chybí zde funkční instituce a infrastruktura v oblasti současného umění, které by se kontinuálně věnovaly podpoře těchto lidí v tvůrčím procesu a internacionalizaci jejich práce. Prostředí, v kterém umění vzniká, se proměňuje. Ve světle nedávné „krize“ se významně ukazuje, že nastává čas a příležitost pro radikální revizi sociální role umění a uměleckých institucí. Perspektiva nadační činnosti se proto zaměřuje na tři hlavní oblasti: podporu umělců a umělkyň, produkci uměleckých děl a zprostředkování a podporu internacionalizace umělecké tvorby.

Esenciální podmínkou úspěšné činnosti nadačního fondu a naplňování jeho cílů především v oblasti internacionalizace tvorby českých umělců a umělkyň je odborné zaštítění a konzultace s předními mezinárodními profesionály, kteří nejen schvalují podporované projekty, ale fungují v roli zprostředkovatelů nadační činnosti a vstupují do iniciačních jednání s muzejními a galerijními institucemi.

Luc Art Fund založily historička umění a galeristka Lucie Drdová a specialistka v oblasti fundraisingu Jana Bukvová v roce 2020.

Lidé v Luc Art Fund

Lucie Drdová

předsedkyně správní rady

Lucie Drdová

Lucie je historička umění a galeristka. Ve své odborné činnosti propojuje akademické znalosti a profesionální zkušenosti z evropských výstavních institucí. V roce 2012 založila privátní galerii se zaměřením na současné umění s působností v Praze a Bruselu. Lucie pravidelně publikuje a přednáší o současném umění a umělcích, sběratelství a situaci na trhu. Ve spolupráci s dalšími subjekty v oblasti současného výtvarného umění se snaží o kultivaci společného prostoru a iniciuje projekty, které mají přivést pozornost k českým umělcům v mezinárodním kontextu. Je zakladatelkou Luc Art Fund.

Jana Bukvová

místopředsedkyně správní rady

Jana Bukvová

Přes 15 let se věnuje fundraisingu a péči o dárce. Jana má zkušenosti z malé dobrovolné organizace, má za sebou pořádání dobročinných plesů, aukcí, peer to peer výzev a spolupráci s lokálními dárci. Zkušenosti s velkými individuálními dárci získávala v Nadaci Via. Na rok si odskočila do hudební produkce, aby se pak vrátila k základům fundraisingu do Vzdělávacího centra Tereza, kde se také věnovala marketingu. Je zakladatelkou nadačního fondu Luc Art Fund, v současnosti je na mateřské dovolené.

Iva Javorská

členka správní rady

Iva Javorská je advokátkou s bezmála 20 lety praxe v oblasti obchodních transakcí a duševního vlastnictví. Vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a postgraduální program francouzského a evropského práva na Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne v Paříži. V posledních letech Iva zúročuje své zkušenosti ve vyjednávání smluv a řešení sporů v otázkách autorských práv umělců a radí komerčním subjektům působícím v prostředí výtvarného umění. Právo v umění přednáší na UMPRUM. Spolupracuje s neziskovou organizaci Fair Art, která zpřístupňuje současné výtvarné scéně právní pomoc související s uměleckou tvorbou.